Catalog.hr

Nedjelja, 31. 05. 2020. Online 334 korisnika
Država

Prodajna mjesta

Kitro prodajna mjesta
 
TP 01 Varaždin, Optujska 26,  042 / 330 - 344
Pon - sub: 07:00 - 20:00  Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 02 Kumičićeva 29B, Varaždin,  042 / 203 - 032
Pon - sub: 07:00 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 14:00
 
TP 03 Gardinovec 183, Gardinovec,  040 / 843 - 316
Pon - sub: 07:00 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 04 Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 7,  042 / 810 - 501
Pon - sub: 07:00 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 05 Varaždin, Zagrebačka 15,  042 / 213 - 431
Pon - sub: 07:00 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 06 Ključ, Viktora Čolja 84,  042 / 621 - 161
Pon - sub: 06:30 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 07 Hrastovljan, Hrastovljan 89d,  042 / 207 - 903
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 15:00
 
TP 08 Jurovec, Jurovec 20,  040 868 131
Pon - sub: 07:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 09 Marčan, Vinička 6,   042 / 722 - 711
 
TP 10 Varaždin, P. Miškine 53
Restoran River Pub, 042 / 402 - 450
Pon - sub: 07:00 - 16:00
 
TP 11 Domašinec, K.Zrinski 1,   040 / 863 - 007
Pon - sub: 06:30 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 12 Macinec, Glavna 24,  040 / 858 - 035
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 15:00
 
TP 13 Varaždin, Julija Merlića 15,  042 / 313 - 866
Pon - sub: 06-22   Ned - praz: 07:00 - 22:00
 
TP 15 Dekanovec, Kalnička 18,   040 / 849 - 526
Pon - sub: 06:30 - 20:30   Ned - praz: 06:30 - 12:30
 
TP 16 Peklenica, Trg pekleničkih rudara 2,  040 / 866 - 164
Pon - sub: 07:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 17 Marofska 44,  042 / 717 - 687
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 18 Varaždin, P. Miškine 53,   Caffe Bar River, 042 / 402 - 450
Pon - sub: 06:00 - 21:00    Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 19 Kučan Donji, Varaždinska 49,  042 / 601 - 791
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 20 Varaždin, P. Miškine 53,   042 / 402 - 401
Pon - sub: 06:30 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 21 Varaždinske Toplice, Kralja Tomislava 49,  042 / 205 - 558
Pon - sub: 06:30 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 22 Goričan, Murska 2,  040 / 601 - 064
Pon - sub: 07:00 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 23 Vratno Donje, Varaždinska 24,  042 / 722 - 594
Pon - sub: 07:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 24 Donja Dubrava, Podravska 26,  040 / 313 - 604
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 25 Ivanec, Žrtava Hrvatskog Domovinskog rata 40 /A,  042 / 601 - 726
Pon - sub: 07:00 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 26 Štrigova, Glavna bb,   040 / 851 - 498
Pon - sub: 07:00 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 27 G. Kneginec, Školska 16,   042 / 209 - 593
Pon - sub: 06:30 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 28 Koretinec, Koretinec 99,  042 / 729 - 512
Pon - sub: 07:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 29 Sveti Petar, Jalšićeva 58,  042 / 605 - 221
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 31 Novakovec, Glavna 32,  040 / 849 - 533
Pon - sub: 06:30 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 32 Totovec, Čakovečka bb,  040 / 382 - 007
Pon - sub: 07:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 33 Domašinec, V. Nazora 4,   040 / 863 - 148
Pon - sub: 07:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 34 Donji Kraljevec, Ludbreška 2,  040 / 656 - 003
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 36 Kotoriba, Murska 24a,  040 / 683 - 133
Pon - sub: 06:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 37 Miklavec, Miklavec 45,   040 / 537 - 210
Pon - sub: 07:00 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 38 Ludbreg, Frankopanska 70,  042 / 306 - 460
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 14:00
 
TP 39 Novi Marof, Radnička 1,  042 / 612 - 617
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 14:00
 
TP 40 Nedeljanec, Varaždinska bb,  042 / 744 - 714
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 41 Belica, Kralja Tomislava 109,   040 / 846 - 024
Pon - sub: 07:00 - 15:00   Ned - praz: Ne radimo
 
TP 42 Kapela, Kapela Podravska 114,   042 / 840 - 099
Pon - sub: 07:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 43 Peklenica, Glavna 13,  040 / 866 - 223
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 44 Lepoglava, Hrvatskih pavlina bb,  042 / 770 - 157
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 18:00
 
TP 45 Čalinec, Čalinec bb,  042 / 771 - 207
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 14:00
 
TP 46 Varaždin, Dravska 15,   042 / 203 - 781
Pon - sub: 07:00 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 47 Varaždin, Jalkovečka 100b,  042 / 206 - 905
Pon - sub: 06:30 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 48 Palovec, Glavna 33,  040 / 639 - 290
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 17:00
 
TP 49 Varaždin, Ulica Hrv. Branitelja 13,  042 / 262 - 062
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 50 Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 11,   042 / 321 - 704
Pon - sub: 06:30 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 51 Tuhovec, Tuhovec 60,   042 / 676 - 151
Pon - sub: 06:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 52 Vidovec, Stjepana Radića 73,   042 / 209 - 026
Pon - sub: 07:00 - 19:30   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 54 Čukovec, Čukovec 95,   040 / 660 - 089
Pon - sub: 07:00 - 19:30   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 61 Ludbreške Sesvete, Vinogradska 21,  042 / 837 - 109
Pon - sub: 07:00 - 20:30   Ned - praz: ; 07:00 - 13:00
 
TP 62 Peteranec, Braće Radića 5,   048 / 636 - 099
Pon - sub: 06:30 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 63 Sveti Đurđ, Braće Radića 1,   042 / 810 - 565
Pon - sub: 07:00–21:00   Ned - praz: 07:00–13:00
 
TP 65 Pušćine, Školska 23,   040 / 895 – 503
Pon - sub: 07:00 - 20:00   Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 66 Trnovec Bartolovečki, Varaždinska 88,   042 / 210 - 070
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 16:00
 
TP 67 Sivica, Glavna 45,   040 / 847 - 506
Pon - sub: 07:00 - 20:30   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 68 Hodošan, Prvomajska 1,   040 / 648 - 006
Pon - sub: 07:00 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 69 Orehovica, Zrinskih 33,  040 / 608 - 095
Pon - sub: 07:00 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 16:00
 
TP 70  Kneginec Gornji, Toplička 205,   042 / 625 791
Pon - sub: 07:00 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 14:00
 
TP 71 Vratišinec, V. Žganca 53,   040 / 867 - 055
Pon - sub: 07:00 - 20:00  Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 73 Donji Vidovec, Matije Gupca bb,  040 / 615 - 520
Pon - sub: 06:30 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 74 Mali Bukovec, V. Nazora bb,  042 / 843 - 610
Pon - sub: 07:00 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 75 Karlovec Ludbreški, Glavna 34,  042 / 831 - 013
Pon - sub: 07:00 - 20:00  Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 76 Sveti Juraj u Trnju, Sveti Juraj u Trnju 15A,  040 / 628 - 085
Pon - sub: 07:00 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 77 Gornji Kneginec, Toplička 131,   042 / 690 - 812
Pon - sub: 07:00 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 78 Palinovec, Palinovec 137,  040 / 673 031
Pon - sub: 07:00 - 20:00  Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 79 Ul. Braće Radića 40, Slanje,  042 / 828 - 057
pon.-sub 06:30 - 20:30,   Ned 07:00 - 13:00 
 
TP 80 Varaždinske Toplice, Trg Antuna Mihanovića BB,  042 / 205 - 925
Pon - sub: 07:00 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 16:00
 
TP 81 Podturen, Glavna 18,   040 / 847 - 180
Pon - sub: 07:00 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 14:00
 
TP 82 Čakovečka ulica 5, Vrhovljan,   040 / 313 - 649
Pon - sub: 07:00 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 83 Belica, J. Slavenskog 22,  040 314 835
Pon - sub: 07:00 - 21:00   Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 84 Pleškovec, Pleškovec 160,   040 / 855 - 151
Pon - sub: 07:00 - 20:00  Ned - praz: 07:00 - 12:00
 
TP 86 Drnje, Ulica kralja Tomislava 22,  048 / 831 - 104
Pon - sub: 06:30 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 14:00
 
TP 87 Legrad, Ulica kralja Tomislava 5,  048 / 835 - 230
Pon - sub: 06:30 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 88 Đelekovec, Ulica P. Kvakana 1,  048 / 834 - 122
Pon - sub: 06:30 - 21:00  Ned - praz: 07:00 - 16:00
 
TP 89 Starigrad, Starogradska 23, 48000 Koprivnica,  048 / 853 - 795
Pon - sub: 06:30 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 90 Okrugli Vrh, Okrugli Vrh 62 /B,  040 / 899 - 080
Pon - sub: 07:00 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 93 Budinšćina, Budinšćina 9,  049 / 458 - 067
Pon - sub: 07:00 - 20:30  Ned - praz: 07:00 - 13:00
 
TP 96 Mursko Središće, Frankopanska ulica 11
 Otvorenje uskoro! 
 
VP Varaždin, P. Miškine 53
042 / 402 - 432, 042 / 402 - 434, fax. 042 / 402 - 431
Pon - pet: 07:00 - 15:00  Sub.: 07:00 - 12:00

Catalog vas pita:

Najljubazniji trgovci su u