Catalog.hr

Četvrtak, 23. 05. 2019. Online 337 korisnika
Država

Kontakt

TP VARAŽDIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju, ugostiteljstvo i pružanje usluga
 
Sjedište: Varaždin, Optujska 26
OIB: 24312302965
 
e-mail za podnošenje prigovora potrošača:
kadrovska@tpvz.hr
CENTRALA
tel. 042/402-404
fax. 042/402-425
 
SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE
tel. 042/402-466
e-mail: kadrovska@tpvz.hr
 
RAČUNOVODSTVO
tel. 042/402- 410; 042/402- 412; 042/402- 413
e-mail: racunovodstvo@tpvz.hr
 
KOMERCIJALA
tel. 042/402-405; 042/402-421, 042/402-423
e-mail: komercijala@tpvz.hr
 
INFORMATIČKA SLUŽBA
tel. 042/402-403; 042/402-444
 
VELEPRODAJA
tel. 042/402-432; 042/402-434
 
UGOSTITELJSTVO
RESTORAN RIVER PUB
tel. 042/402-450;
mob. 098/242-823

Catalog vas pita:

Najljubazniji trgovci su u