Catalog.hr

Utorak, 25. 09. 2018. Online 309 korisnika
Država

Kontakt

MERCATOR - H d.o.o.
Intersport Divizija
Ljudevita Posavskog 5
10360 Sesvete
Hrvatska
 
Žiro račun broj : 2340009-1100237933, Privredna banka d.d. Zagreb,
IBAN  HR9323400091100237933
MBS:  040147469
MB      01475118
OIB     10045107278
 
Broj telefona centrale:  00385  (01)  2030 079
Broj telefaksa              :  00385  (01)  6403 121
E-pošta: mercator@mercator.hr
Kontakti za kupce: info@mercator.hr,  tel: 0800 20 80

Catalog vas pita:

Najljubazniji trgovci su u